Notiefir

Magazin online de produse pentru animale

Comandă

By click button you agree our Terms Of use and Privacy Policy

Politica de confidențialitate

Prezentul document "Politica de confidențialitate" (în continuare "Politica") constituie regulile de utilizare a Notiefir (denumite în continuare "noi" și/sau "Administrația") de date de utilizatori de internet (denumit în continuare "tu" și/sau "Utilizator"), care sunt colectate cu ajutorul site-ului http:// (denumit în continuare "Site").


1. Date procesate

1.1. Nu colectăm datele dvs. personale utilizând site-ul.


1.2. Toate datele colectate de pe site sunt furnizate și acceptate într – o formă impersonală (denumită în continuare "date impersonale").


1.3. Datele anonime includ următoarele informații care nu vă permit să identificați:


1.3.1. Informațiile pe care le furnizați despre dvs. utilizând formularele online și modulele software ale site-ului, inclusiv numele și numărul de telefon și/sau adresa de e-mail.


1.3.2. Datele care sunt transmise într-un mod automat depersonalizat, în funcție de setările software-ului pe care îl utilizați.


1.4. Administrația are dreptul să stabilească cerințele pentru compoziția datelor anonime ale utilizatorului, care sunt colectate prin utilizarea Site-ului.


1.5. În cazul în care anumite informații nu sunt etichetate ca obligatorii, furnizarea sau dezvăluirea acesteia se face de către utilizator la discreția sa. În același timp, dați consimțământul informat pentru accesul unui cerc nelimitat de persoane la astfel de date. Aceste date devin publice de la data furnizării și / sau dezvăluirii într-o altă formă.


1.6. Administrația nu verifică veridicitatea datelor și a deținerii de Utilizator necesar acordul la prelucrarea acestora în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate, să creadă că Utilizatorul acționează cu bună-credință, atentă și depune toate eforturile necesare pentru păstrarea unor astfel de informații până la data și obținerea tuturor acordurilor necesare pentru utilizarea acestuia.


1.7. Recunoașteți și acceptați posibilitatea de a utiliza software-ul terților pe site-ul web, astfel încât astfel de persoane să poată primi și transmite datele specificate în P.1.3 într-o formă impersonală.


1.8. Compoziția și condițiile de colectare a datelor impersonale prin utilizarea software-ului terț sunt determinate direct de către deținătorii lor de drepturi și pot include:


date Browser (Tip, versiune, cookie);

datele dispozitivului și locația poziției sale;

datele sistemului de operare (Tip, versiune, Rezoluție ecran);

datele de interogare (timp, sursa de tranziție, adresa IP).

1.9. Administrația nu este responsabilă pentru utilizarea datelor anonime ale utilizatorului de către terți.


2. Obiectivele de prelucrare a datelor

2.1. Administrația utilizează datele în următoarele scopuri:


2.1.1. Procesarea cererilor de intrare și a comunicării cu utilizatorul;


2.1.2. Servicii informaționale, inclusiv buletine informative;


2.1.3. Efectuarea de cercetare de marketing, statistică și alte;


2.1.4. Direcționarea materialelor publicitare pe site.


3. Cerințe de protecție a datelor

3.1. Administrația deține date și asigură protecția acestora împotriva accesului și distribuirii neautorizate în conformitate cu reglementările și reglementările interne.


3.2. În ceea ce privește datele obținute se păstrează confidențialitatea, cu excepția cazurilor când sunt făcute de un Utilizator la dispoziția publicului, precum și atunci când sunt utilizate pe Site-ul de tehnologie și software de la terțe persoane sau de configurare a folosit de Utilizator de software prevăd în aer liber schimb cu date de persoane și/sau a altor participanți și utilizatori de Internet.


3.3. În scopul îmbunătățirii calității activității, administrația are dreptul să păstreze fișierele jurnal cu privire la acțiunile comise de utilizator în cadrul utilizării site-ului Timp de 1 (un) an.


4. Transfer de date

4.1. Administrația are dreptul să transmită date unor terțe părți în următoarele cazuri:


Utilizatorul și-a exprimat consimțământul pentru astfel de acțiuni, inclusiv cazurile de utilizare a setărilor software-ului utilizat, care nu limitează furnizarea anumitor informații;

Transferul este necesar în cadrul utilizării de către utilizator a funcționalității site-ului;

Transferul este necesar în funcție de obiectivele de prelucrare a datelor;

În legătură cu transferul site-ului în posesia, utilizarea sau proprietatea unei astfel de terțe părți;

La solicitarea instanței sau a altei autorități de stat autorizate în cadrul procedurii stabilite de legislație;

Pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale administrației în legătură cu încălcările comise de utilizator.

5. Modificarea politicii de confidențialitate

5.1. Această politică poate fi modificată sau întreruptă în mod unilateral de către Administrație fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Noua redacție a politicii intră în vigoare din momentul plasării acesteia pe site, cu excepția cazului în care se prevede altfel o nouă redacție a politicii.

Bulevardul Tineretului 29, București

+40 752 364 776

admin@notiefir.site